Usługa koszenia kosiarką bijakową - mulczer firmy Samasz Kangu 190

Zapraszamy do korzystania z usługi koszenia kosiarką bijakową - mulczer o szerokości roboczej 1,90 metra. 

Kosiarka bijakowa - mulczery przeznaczona do koszenia na terenach zielonych, do wykaszania placów, skwerów, boisk, poboczy, parków. Służy do ścinania i rozdrabniania trawy oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozkładają się i użyźniają tereny zielone.

Koszenie zarośli i krzaków, rozdrabnianie gałęzi o max. średnicy 5 cm.  Ścinanie chwastów i traw na terenach niezagospodarowanych, wykaszanie wyjałowionych pastwisk.

Kosiarki bijakowe - mulczery mają za zadanie skosić trawę i odpowiednio rozdrobnioną rozrzucić równo po całej skoszonej powierzchni. Pozwala to na uzyskanie naturalnego pokosu, mineralizację resztek roślinnych i ponowne wprowadzenie ich do gleby.

Cena usługi w zależności od trudności koszenia.

Koszenie łatwe traw na użytkach zielonych - 130 zł za godzinę plus dojazd.

Koszenie trudne zarośli, krzaków, rozdrabianie gałęzi - 160 zł za godzinę plus dojazd.

Video z pracy Kangu 190

https://www.youtube.com/watch?v=aEIL97Zrdfs

samasz_kosiarki_bijakowe_kangu_01jpg

samasz_kosiarki_bijakowe_kangu_03jpg

samasz_kosiarki_bijakowe_kangu_04jpg

samasz_kosiarki_bijakowe_kangu_07jpg


Usługa koszenia kosiarką dyskową marki Samasz o szerokości roboczej 2,20 metra - kosiarka dyskowa z serii KDT 220

Zapraszamy do korzystania z usługi koszenia kosiarką dyskową o szerokości roboczej 2,20 metra.

Pasza uzyskana w wyniku koszenia traw to jeden z najlepszych i jednocześnie najtańszych pokarmów dla zwierząt hodowlanych. Dysponując odpowiednim sprzętem, można w krótkim czasie uzyskać pokos, który łatwo przerobić na wartościowy pokarm dla krów. 

Koszenie maszynami SaMASZ odbywa się bez niszczenia darni. Pokos jest bardzo czysty, dlatego jego wartość energetyczna jest większa. To realna oszczędność ekonomiczna i czasowa – nakłady pracy są wykorzystane bardziej wydajnie, a uzyskana pasza wystarcza na dłużej.

Cena za usługę koszenia.

Koszenie traw na użytkach zielonych - 130 zł za godzinę plus dojazd.

Video z pracy kosiarki dyskowej KDT 260

https://www.youtube.com/watch?v=9uMZ9lIgv1I